18 de febreiro de 2019

Restringido   Contacto  Engador a Favoritos

Inicio

AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE CULLEREDO

 


Home / Artículos de opinión / / A reforma laboral

A reforma laboral

22/07/2010

 

O mércores 16 de xuño do ano 2010, pasará a nosa historia como un dous fitos que o goberno de Rodríguez Zapatero acometeu non mercado laboral de España.

Pero antes de entrar na análise e profundización da reforma, faise necesario falar do contexto económico e socio-laboral na que se implementa.

Así debemos lembrar que dende a bonanza económica que estabamos a gozar na zona euro dende mediados dos anos noventa, a forte crise que nos está a sacudir en todo o mundo, primeiro de tipo financeiro e de falta de liquidez, despois debido ao estancamento da actividade privada, co caso especial no noso país da construción, e actualmente coa crise de falta de confianza da débeda pública nos países europeos, esta última alentada por monstruos empresariais como son axencias de cualificación de débeda como por exemplo Stándar & Poors (xa o nome da arrepíos, significa "normais e pobres").

As consecuencias no mercado laboral non se fixeron esperar, se destruíron máis de dous millóns de postos de traballo, e o desemprego se incrementou en dous millóns e medios de persoas.

Nas épocas de bonanza económica, España é dos países da zona euro que máis emprego xenera, nembargantes nos tempos nos que o mercado contráese, é dos que máis empregos destrúe. Nisto algo ten que ver o feito de que a terceira parte dos traballadores por conta allea do noso país teñan un contrato eventual; isto é totalmente anecdótico se o comparamos co resto dos Estados da Unión Europea.
É por iso que se fai necesario romper esa forte segmentación de contratos fixos e temporais, e a única forma de facelo é penalizando os contratos eventuais e fomentando o contrato de emprego indefinido. Para iso unha das medidas é o incremento da indemnización por cesamento nos contratos eventuais que ate de agora estaba en 8 días por ano traballado, e que se incrementa de forma progresiva ata unha indemnización de 12 días.
Por outra banda se xeneraliza o uso do contrato de fomento para a contratación indefinida, que terá unha indemnización por despedimento improcedente de 33 días de salario por cada ano de servizo. Esta modalidade de contrato, así como a indemnización de 33 días xa existía antes da reforma laboral, pero a novidade é que se incrementa o número de colectivos que se poden contratar.
Ademáis se fixa unha limitación temporal para os contratos de obra, que non poderán superar en ningún caso os tres anos de duración, así como regúlase tamén os supostos de encadenamento de contratos para evitar situacións como a dun traballador que leve moitos anos na mesma empresa e sempre cun contrato eventual. Así como tamén asúmese por parte do Fondo de Garantía Salarial parte da indemnización de despedimento que se fundamente en causas económicas.
A reforma dedica o Capítulo II a implementar medidas de flexibilidade interna na relación laboral, tal e como é a movilidade xeográfica, modificación substancial das condicións de traballo, inaplicación salarial do convenio colectivo, suspensión do contrato e redución da xornada de traballo. Sempre que sexa de común acordo cos representantes dos traballadores cun período previo de consultas.
O capítulo III se adica a implementar medidas que melloren e fomenten a inserción laboral dos xoves e das persoas que estean desempregadas, detallando todo un amplo abanico de bonificacións; e por último o capítulo IV, introduce como novidades a colaboración público-privada na intermediación laboral, posibilitando a iniciativa privada das axencias de colocación.

DIEGO A. TAIBO MONELOS
Voceiro do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE de Culleredo

 

 

 

 

 

Qué lle parecen as novas zonas de aparcamento express?

Moi ben

Ben

Regular

Mal


Hay 9 votos hasta ahora.

Ver Resultados

PSdeG-PSOE , C/ Andrés Pan Vieiro, 20. Baixo 15760 Culleredo (A Coruña)
E-mail: culleredo@psdeg-psoe.org
Configuración óptima 1024*768 / IE, Nestcape 4.0 ó superiores y Opera